Contactgegevens

  • ContactgegevensSTEEHOUWER Uitvaartverzorging Nederlandse Begrafenisonderneming B.V. Sinds 1931
  • M.E. Kemner, directeur
  • Kantoor- / en bezoekadres: Dirk van der Kooijweg 2 (hoek Terbregseweg) - 3056 RD  ROTTERDAM
  • Correspondentie-adres: Postbus 4133 - 3006 AC  ROTTERDAM
  • http://www.steehouweruitvaart.nl
  • info@steehouweruitvaart.nl
  • Telefoon 010-4 123 755
  • Dag en nacht bereikbaar, óók in het weekeinde

 

  • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24245216
  • Al onze diensten zijn conform artikel 11.1.h, van de wet om de omzetbelasting, vrijgesteld van BTW.