Disclaimer

DisclaimerDe internetpagina http://www.steehouweruitvaart.nl is evenals STEEHOUWER® intellectueel beschermd eigendom van STEEHOUWER® Uitvaartverzorging Nederlandse Begrafenisonderneming B.V. domicilie houdende te Rotterdam (Nederland).

Het is de gebruiker of bezoeker van de internetpagina http://www.steehouweruitvaart.nl niet toegestaan de inhoud (waaronder begrepen teksten, illustraties, foto's, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken) op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie. Copyright © 1997-2017.

PRIVACY

STEEHOUWER® Uitvaartverzorging Nederlandse Begrafenisonderneming B.V. is de beheerder van de internetpagina: http://www.steehouweruitvaart.nl en hecht het grootste belang aan het beschermen van uw privacy. De beheerder neemt dan ook de bepalingen zoals gesteld in de wet op de Persoonsgegevens strikt in acht door naleving  van de Wet persoonsregistraties, de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en (na invoering van) de wet bescherming persoonsgegevens. Persoonlijke  gegevens zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres worden niet verstrekt/doorverkocht aan derden (uitgezonderd misbruik).

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor levering van zaken en diensten door STEEHOUWER® Uitvaartverzorging Nederlandse Begrafenisonderneming B.V. ten behoeve van uitvaartverzorging zijn de gedeponeerde Algemene Voorwaarden van de BGNU (Branchevereniging van Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen) van toepassing.

AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op onze inernetpagina's is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker of bezoeker. De toepassing van de informatie en de gevolgen van aan de hand daarvan vastgelegde afspraken hangen af van ieders persoonlijke situatie. De informatie kan niet worden gehanteerd als een vervanging van persoonlijk advies. STEEHOUWER® Uitvaartverzorging Nederlandse Begrafenisonderneming B.V. wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Onze internetpagina's bevatten hyperlinks naar andere organisaties en instellingen, welke alle hun eigen (algemene) voorwaarden hanteren. Daarnaast wordt vanuit tal van internetpagina’s links gelegd naar onze internetpagina's. STEEHOUWER® Uitvaartverzorging Nederlandse Begrafenisonderneming B.V. is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de informatie welke op deze externe internetpagina’s worden gepresenteerd.