Checklist

STEEHOUWER® Uitvaart 010-4 123 755


UITVAART CHECKLIST

OPZOEKEN OF KLAARLEGGEN:

  • Legitimatie van overledene;
  • Trouwboekje van overledene;
  • Legitimatie van opdrachtgever;
  • Kleding voor overledene;
  • Adressenlijst voor verzending rouwcirculaires (zie: downloads);
  • Wilsbeschikking (beschreven uitvaartwensen download hier);
  • Mogelijke tekst rouwcirculaire (zie: downloads);
  • Testament;
  • Uitvaartpolis(sen).