Directe hulp

BELANGRIJK - WAT TE DOEN NA OVERLIJDEN -

Wat te doen na overlijden?

 1. Na overlijden thuis, direct de huisarts of waarnemer
  bellen (in het ziekenhuis of zorgcentrum komt de
  arts automatisch)
 2. Direct contact opnemen met

STEEHOUWER® Uitvaart
Telefoon 010-4123755
Dag en nacht bereikbaar, óók in het weekeinde.

 

UITVAART CHECKLIST  >  OPZOEKEN OF KLAARLEGGEN:

 • Legitimatie van overledene;
 • Trouwboekje van overledene;
 • Legitimatie van opdrachtgever;
 • Kleding voor overledene;
 • Adressenlijst voor verzending rouwcirculaires (zie: downloads);
 • Wilsbeschikking (beschreven uitvaartwensen);
 • Mogelijke tekst rouwcirculaire (zie: downloads);
 • Testament;
 • Uitvaartpolis(sen).

STEEHOUWER® Uitvaart zorgt o.a. voor:

 • Verzorging van de overledene;
 • Overbrengen naar een uitvaartcentrum of het thuis opbaren;
 • Het maken van alle afspraken m.b.t. de gehele uitvaart;
 • Het drukken / adresseren / verzenden van de rouwcirculaires;
 • Eventueel het plaatsen van advertenties;
 • De aangifte op het gemeentehuis inclusief overlijdensakte;
 • Het versturen van uitvaartpolissen naar de maatschappij(en);
 • Adviezen en hulp bij de nazorg. Telefoon 010-4123755

Overlijden melden? Bel STEEHOUWER® Uitvaart 010-4123755