Uitvaartbespreking

UitvaartbesprekingDe uitvaartbespreking vindt meestal plaats in het woonhuis van de overledene of bij één van de nabestaanden (de opdrachtgever). Tijdens de overlijdensmelding wordt gevraagd om belangrijke gegevens te verzamelen, welke tijdens de bespreking van de uitvaart relevant zijn. Zie Uitvaart Checklist.

Uivaartbespreking begrafenis of crematie

Tijdens de uitvaartbespreking komen alle aspecten van de begrafenis of crematie aan de orde.

De uitvaartverzorger:

  • Inventariseert de wensen van de overledene en/of nabestaanden

  • Belicht mogelijkheden

  • Maakt reserveringen

  • Maakt een kostenbegroting.

De aantekeningen worden verwerkt in een overzichtelijk uitvaartdossier, waarin opgenomen een actielijst van de zaken waarvoor de nabestaanden nog moeten zorgdragen.

Uitvaartbespreking op later tijdstip

Een uitvaartbespreking hoeft niet altijd ad-hoc belegd te worden. Soms is het verstandiger om wat later af te spreken, zodat men even tot zichzelf kan komen, alvorens beslissingen te nemen waar men later niet achterstaat.

Afspraak maken voor een uitvaartbespreking?

Bel 24 uur per dag / 7 dagen per week  STEEHOUWER® Uitvaart 010-4 123 755