Voorbespreking

Uitvaart VoorbesprekingEen uitvaart voorbespreking bij ziekte en gezondheid geeft duidelijkheid en rust als het moment daar is. Een voorbespreking van de uitvaart wordt meestal aangevraagd wanneer er signalen zijn dat een overlijden op handen is.

Uitvaartvoorbespreking

Tijdens een uitvaart voorbespreking wordt de gehele uitvaart besproken, al ware het dat de overledene al is overleden. Aan de hand van de uitvaartwensen wordt een uitvaartdossier tot in detail opgemaakt, met kostenbegroting en een voorbeeld van het tijdschema.

Actielijst

Na de voorbespreking ontvangt u een actielijst waarin de nog openstaande zaken staan waarvoor de familie zorg moet dragen. Zoals adressen, kleding, muziek e.d.

Een voorbespreking van de begrafenis of crematie is altijd kosteloos.
Bel en maak een afspraak met STEEHOUWER® Uitvaart 010 - 4 123 755