Begraven

Begraven

In Nederland kennen we twee soorten begraafplaatsen namelijk:

  1. Algemene begraafplaatsen, deze worden veelal beheerd door gemeenten
  2. Bijzondere begraafplaatsen, deze worden beheerd door een stichting of kerkgenootschap (Protestant of Rooms-Katholiek)

Algemene- of gemeentelijke begraafplaatsen beschikken naast een algemeen gedeelte vaak ook over een Rooms-Katholiek , of  een islamitisch gedeelte.

Keuze van begraafplaats

De keuze van een begraafplaats is altijd vrij, In principe mag er in heel Nederland begraven worden. Er zijn echter kleinere gemeenten waar (indien de overledene er geen binding mee had) de beheerder van de begraafplaats kan besluiten om geen toestemming te verlenen. Omdat deze graven zijn 'gereserveerd' voor de lokale bevolking.

STEEHOUWER® Uitvaart heeft toegang tot alle begraafplaatsen in geheel Nederland.