Cremeren

Cremeren (wordt ook wel verassen of lijkverbranding genoemd) is naast een begrafenis een vorm van lijkbezorging. Na de crematie van een lichaam blijft er as over.

De crematie

De crematie vindt plaats in een crematorium waar het lichaam in een uitvaartkist wordt verbrand. De verbranding vindt plaats in een oven. De temperatuur is ongeveer 1100 graden Celsius en de verassingstijd is ongeveer anderhalf uur. De as van een volwassen persoon weegt ongeveer 2,5 - 3 kg (inclusief kist). Het is een misverstand dat een lichaam verteert door de vlammen. De verassing geschiedt door de hitte.

Crematoria

Crematoria worden veelal beheerd door gemeenten, uitvaartverzekeraars of particuliere instellingen.

STEEHOUWER® Uitvaart heeft toegang tot alle crematoria in geheel Nederland.