Asbestemming

De as moet na de crematie 30 dagen bij het crematorium blijven (dit is wettelijk verplicht). Binnen deze periode stuurt de administratie van het crematorium een brochure waarin alle mogelijkheden tot asbestemming aan de orde komen.

Brochure asbestemming

Indien de overledene bij leven geen wensen kenbaar heeft gemaakt omtrent zijn of haar as, kunnen de nabestaanden aan de hand van de brochure overleggen wat zij met de bestemming van de as willen doen.

Mogelijkheden asbestemming

Tegenwoordig zijn er diverse mogelijkheden voor asbestemming. De hoofdkeuze blijft: bewaren of verstrooien. Een combinatie van deze twee is ook mogelijk.