Thanatopraxie

Lichte BalsemingThanatopraxie is het tijdelijk conserveren van het menselijk lichaam na het overlijden. De ontbinding en bacteriegroei worden geremd, waardoor de overledene toonbaar blijft.

  • De typische donkere vlekken verdwijnen
  • De huid krijgt een normale kleur
  • Het lichaam behoudt de natuurlijke vorm

Zonder koeling blijft het lichaam bij normale temperaturen in die toestand bewaard tot het moment van de uitvaart. Uiterlijk 10 dagen na de behandeling zal het natuurlijke ontbindingsproces weer op gang komen.

Vloeistof

De ingebrachte vloeistof heeft een conserverende werking. De exacte hoeveelheid en samenstelling is afhankelijk van de conditie van het lichaam, de doodsoorzaak en de doorgankelijkheid van de bloedvaten. De gemiddelde hoeveelheid vloeistof ligt tussen de 4 en 6 liter.

Optimale toonbaarheid van het lichaam

Ook het verzorgen en herstellen van het uiterlijk van de overledene hoort bij de behandeling. De thanatopracteur geeft de overledene weer zoveel mogelijk het uiterlijk zoals de familie zich dat herinnert. Dankzij de combinatie met de conservering betekent deze behandeling optimale toonbaarheid van het lichaam.

Specialistische behandeling

Thanatopraxie is een specialistische behandeling die alleen door gediplomeerde thanatopracteurs uitgevoerd mag worden. De behandeling vindt voornamelijk plaats in daarvoor geschikte ruimten, zoals mortuaria of uitvaartcentra.

Voor een thanatopraxie-behandeling kunt u contact opnemen met  STEEHOUWER® Uitvaart, Telefoon 010-4123755