Thuis Opbaren

Thuis OpbarenZoals vroeger gebruikelijk was, bestaat ook de mogelijkheid om de overledene thuis op te baren. Meestal gebeurt dit in een kamer die hiervoor geschikt is (de kamer dient voor een gedeelte leeg en goed bereikbaar te zijn).

Kamer inrichten voor thuis opbaren

In de kamer wordt een kistkoeling of bedkoeling geplaatst om het lichaam op de juiste temperatuur te houden. Zodat de nabestaanden ook enkele dagen na de dag van overlijden nog afscheid kunnen nemen. Ook het inrichten van een ruimte met kamerschermen behoort tot de mogelijkheden.

Risico thuis opbaren

In een thuissituatie kunnen we het lichaam nooit zo goed koelen als in een willekeurig uitvaartcentrum waar de temperatuur in heel de koelruimte ca. 5 graden Celcius bedraagt. Niet alleen de temperatuur heeft invloed op de conditie van het lichaam, ook lichaamsgesteldheid, vochtigheidsgraad, luchtdruk en gebruik van medicatie speelt een rol.

De uitvaartverzorger kan nimmer een garantie geven dat alles tot en met de dag van de uitvaart goed blijft. De medewerker van STEEHOUWER® Uitvaartverzorging komt dagelijks, na afspraak, ter controle even langs.

Lichte balseming

Een lichte balseming van het lichaam is een mogelijkheid om de conditie van het lichaam tijdelijk te conserveren, zie hiervoor Thanatopraxie.

Opbaren in rouw- of uitvaartcentrum

Als men zelf klein behuisd is en er worden veel mensen en/of bloemen verwacht, is het verstandig om de overledene op te baren in een rouw- of uitvaartcentrum, overigens is een combinatie van zowel thuis als in een uitvaartcentrum ook mogelijk.