Uitvaart Nazorg

Uitvaart NazorgPRAKTISCHE GIDS NA OVERLIJDEN:

Bij de uitvaartbespreking ontvangt u een praktische gids met uiteenlopende informatie over de zakelijke afwikkeling van een overlijden. Deze gids wordt u aangeboden door STEEHOUWER® Uitvaart en mag u houden;

UITVAARTPOLISSEN:

Een uitvaartpolis moet, met een kopie overlijdensakte en een verzoek tot uitkering, naar de betreffende verzekeringsmaatschappij worden verzonden. STEEHOUWER® Uitvaart verzorgt dit voor u;

DANKBETUIGINGEN:

Enkele weken na de uitvaart kunt u degenen welke hun medeleven op welke wijze dan ook hebben betoond bedanken door een dankbetuiging te sturen. Voorbeelden van dankbetuigingsteksten treft u aan in het condoleancegerister welke u van STEEHOUWER® Uitvaart ontvangt;

Hieronder een opsomming van zaken en instanties welke, indien van toepassing, in kennis gesteld moeten worden van het overlijden.

 • BANKREKENING(EN): De betreffende bank dient in kennis te worden gesteld van het overlijden. Het ligt aan de tenaamstelling van de rekening welke actie de bank gaat ondernemen. Bij een en/of rekening kan de mederekeninghouder over het saldo van de betaalrekening blijven beschikken. Bij een machtiging van de rekening, wordt deze vaak geblokkeerd. Iedere bank hanteert zijn eigen regels. Informeer bij uw eigen bank hoe te handelen;
 • VERZEKERINGEN: Voor ziektenkosten-, inboedel-, glas-, autoverzekering enzovoort neemt u contact op met uw uw assurantie-tussenpersoon of de maatschappij;
 • A.O.W. / Sociale Verzekerings Bank: Zodra de overlijdensaangifte op het gemeentehuis is gedaan, geeft de gemeente automatisch een elektronisch bericht aan de Sociale Verzekeringsbank (de AOW). Deze zal de eindnota opmaken voor de nabestaanden. Deze krijgen automatisch bericht van wat er nog tegoed is;
 • A.N.W.  Algemene Nabestaanden Wet: Het aanvraagformulier wordt u door de gemeente ter beschikking gesteld / dan wel door de Soc. Verzekeringsbank toegezonden;
 • PENSIOEN: U dient het pensioenfonds schriftelijk in kennis te stellen van het overlijden. Het kan zijn dat een pensioenfonds het al van de gemeente heeft doorgekregen, u mag hier echter niet vanuit gaan;
 • ABONNEMENTEN: Dag-, week- en maandbladen opzeggen of de tenaamstelling wijzigen (bijvoorbeeld: krant, ANWB-lidmaatschap, Nat. Postcode Loterij etc.);
 • GEMEENTELIJKE HEFFINGEN: Rioolrechten / waterschapsbelastingen krijgen het overlijden vaak automatisch door (dit verschilt echter per gemeente);
 • TESTAMENT / VERKLARING VAN ERFRECHT: Hiervoor dient u een notaris in te schakelen;
 • AANGIFTE SUCCESSIE: U ontvangt automatisch bericht van de Belastingdienst, afdeling successie. Informatie kunt u verkrijgen bij de Belastingdienst;
 • VOOGDIJRAAD: Laat de overledene minderjarige kinderen achter, dan zal de gemeente bij de overlijdensaangifte automatisch een bericht aan de rechtbank toezenden;
 • HUUR- OF KOOPHUIS: Verhuurder in kennis stellen / Hypotheekbank en notaris raadplegen.